Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

prawo karne, naruszenie nietykalności cielesnej
17 lipca 2020

Prywatny akt oskarżenia naruszenie nietykalności cielesnej art. 217 k.k.

W poprzednich wpisach poruszyłem już zagadnienia związane z dwoma przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego - zniesławieniem oraz znieważeniem. W dzisiejszym wpisie omówiony zostanie trzeci prywatnoskargowy czyn zabroniony - naruszenie nietykalności cielesnej.

Prywatny akt oskarżenia naruszenie nietykalności cielesnej.

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej popełnia ten, kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność. Sądy przyjmują, że naruszeniem nietykalności cielesnej może może być każde oddziaływanie na ciało innej osoby, które nie są przez nią akceptowane. Naruszenie nietykalności może, ale nie musi wiązać się z powstaniem jakichkolwiek obrażeń u pokrzywdzonego. Samo oddziaływanie nie musi wiązać się z kontaktem fizycznym pomiędzy sprawcą i pokrzywdzonym.

Przykład: Naruszeniem nietykalności cielesnej będzie na przykład nastraszenie kogoś, kto cofa się i uderza o ścianę.

Należy pamiętać, że przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej może być popełnione jedynie umyślnie. Oznacza to, że sprawcy można przypisać winę, gdy jego celem było naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzonego lub gdy wiedział, że jego działania naruszą nietykalność osobny trzeciej, ale godził się na to i je kontynuował.

Przykład: w trakcie ożywionej dyskusji X zirytowany argumentacją Y silnie popycha go na ścianę - działania X mogą wypełniać znamiona przestępstwa z art 217 k.k.

Przykład: na skutek gwałtownego hamowania autobusu miejskiego X wpada na Y. Y przewraca się i nabija sobie guza uderzając głową w kasownik - X nie popełnia przestępstwa, nie działał bowiem umyślnie.

Prywatny akt oskarżenia naruszenie nietykalności cielesnej - jaka kara

Sprawca przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Zgodnie jednak z treścią art. 217 § 2 k.k, jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

 

Prywatny akt oskarżenia naruszenie nietykalności cielesnej - terminy

Podobnie jak w przypadku pozostałych przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, możliwość ściągania sprawcy naruszenia nietykalności cielesnej ustaje znacznie szybciej, niż przestępstw ściganych przez policję i prokuraturę. Karalność tego przestępstwa ustaje bowiem z upływem roku od czasy, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

M.S.

 

 

 

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google