Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Lekki uszczerbek na zdrowiu 157 § 2 k.k.
18 września 2020

Prywatny akt oskarżenia lekki uszczerbek na zdrowiu art. 157 § 2 k.k.

W poprzednich wpisach na blogu opisałem trzy przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego - zniesławienie, znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej

Charakteryzują się one tym, że co do zasady wymiar sprawiedliwości nie ściga sprawców tych przestępstw. Pokrzywdzony, jeżeli chce doprowadzić do skazania sprawcy, musi sam wnieść akt oskarżenia i udowodnić winę oskarżonego przed sądem.

W dzisiejszym wpisie omówione zostanie kolejne przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego - spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

​Lekki uszczerbek na zdrowiu art. 157 k.k. - warunki odpowiedzialności

Prawo karne zabrania naruszania nietykalności cielesnej innej osoby. Konsekwencje złamania zakazu pozostają różne w zależności od skutków jego naruszenia. Spowodowanie u pokrzywdzonego trwałego kalectwa czy choroby realnie zagrażającej życiu zagrożone jest karą pozbawienia wolności trwającą nawet 15 lat. Sankcje za lekkie czy nieznaczne naruszenia nietykalności cielesnej są oczywiście mniej dotkliwe ale nie oznacza to, że sprawca pozostaje bezkarny.

 

Wysokość ewentualnej kary, czy forma ścigania sprawcy przestępstw związanych z naruszeniem nietykalności drugiej osoby zależne są w gruncie rzeczy od skali tego naruszenia. W przypadku omawianego już wcześniej na blogu przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej mieliśmy do czynienia z zachowaniami, które nie skutkowały raczej powstawaniem u ofiary obrażeń. W przypadku czynu zabronionego z art. 157 § 2 k.k. jest inaczej.

 

Zgodnie z przepisem art. 157 § 2 k.k. „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Co musi się zatem zdarzyć aby sprawca poniósł odpowiedzialność karną na podstawie art. 157 § 2 k.k.? Po pierwsze musi dojść do sytuacji, w której dana osoba swoim działaniem (lub zaniechaniem) spowoduje u pokrzywdzonego wystąpienie konkretnych obrażeń ciała, powodujących naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia. Przykładami takich zdarzeń może być np.:

  • zasinienie oka powstałe na skutek uderzenia;

  • silny ból ręki wynikający z upadku lub popchnięcia;

  • wybroczyny na policzku powstałe na skutek ciosu w twarz;

O lekkim uszczerbku na zdrowiu mówimy wtedy, gdy pokrzywdzony odniesie fizyczne obrażenia, ale mają one charakter przejściowy, niedługotrwały.

Należy pamiętać, iż ustaleń w przedmiocie rodzaju dokonanych urazów i okresu, przez jaki powodują one naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia ofiary, musi określić lekarz. Jest to wiedza specjalistyczna i ani sąd, ani pełnomocnik, ani tym bardziej pokrzywdzony nie mogą samodzielnie, wiążąco przyjąć, iż konkretne obrażenia stanowią bądź też nie stanowią lekkiego uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 157 § 2 k.k.

Jeżeli rozstrój zdrowia lub naruszenie czynności narządu ciała trwa dłużej niż 7 dni (stwierdzi to biegły w swojej opinii) sprawca poniesie odpowiedzialność na podstawie innych, surowszych przepisów, przewidujących odpowiedzialność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Tak ja wskazano na wstępie - przestępstwo lekkiego uszczerbku na zdrowiu ma charakter prywatnoskargowy. Oznacza to, że organy ścigania będą prowadziły postępowanie w tej sprawie jedynie w wyjątkowo uzasadnionych okolicznościach. Co do zasady to pokrzywdzony, jeżeli zależy mu na ukaraniu sprawcy, powinien wnieść akt oskarżenia do właściwego sądu. Zgodnie jednak z treścią przepisu art. 157 § 4 i 5 k.k. spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu będzie ściganie z oskarżenia publicznego, jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą i złoży ona stosowny wniosek o ściganie.

Lekki uszczerbek na zdrowiu art. 157 k.k. - sankcja karna

Przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do 2 lat.

Jeżeli sprawca działał nieumyślnie sąd może wymierzyć mu karę grzywny, ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do 1 roku. W przypadku tego przestępstwa w grę wchodzi warunkowe umorzenie postępowania karnego.

M.S.

 

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google