Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Stalking uporczywe nękanie
03 września 2021

Stalking uporczywe nękanie

Pojęcie stalkingu chociaż nie jest terminem ustawowym, na dobrze zadomowiło się nie tylko w doktrynie ale także w codziennej, sądowej praktyce. Termin "stalking" pochodzi oczywiście z języka angielskiego i tłumaczony jest jako "podchody", "prześladowania". Przestępstwo "stalkingu" zostało wprowadzone do polskiej ustawy karnej w roku 2011 i jest w niej obecne do dziś.

Na czym polega przestępstwo stalkingu? Kto i kiedy może je popełnić? O tym postaram się opowiedzieć w dzisiejszym wpisie.

​Stalking uporczywe nękanie - na czym polega?

Tak jak wskazałem już powyżej, polskie przepisy prawne nie zawierają definicji stalkingu. Opis czynu zabronionego powszechnie nazywanego w ten sposób zamieszczono w art. 190a § 1 k.k. Zgodnie z tym przepisem podlega karze ten, "kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność".

Kiedy zatem będziemy mieli do czynienia ze stalkingiem? Zgodnie z przepisem musi dojść do łącznego zaistnienia kilku przesłanek:

 • sprawca nęka swoją ofiarę lub osobę dla ofiary najbliższą;

 • nękanie ma charakter uporczywy;

 • działania sprawcy wzbudzają u ofiary poczucie zagrożenia, poniżenia, udręczenia lub istotnie naruszają jej prywatność;

 • odczucia ofiary pozostają "uzasadnione okolicznościami"

​Stalking uporczywe nękanie - przykłady stalkingu

Należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, iż dla bytu przestępstwa nie ma znaczenia jakimi motywami kieruje się sprawca, tj. czy uporczywe nękanie wynika z nienawiści jaką żywi do drugiej osoby, czy wręcz przeciwnie z tego powodu, że jest w niej na zabój zakochany. To forma działania sprawcy decyduje o tym, czy jego zachowanie zostanie uznane za przestępstwo w rozumieniu ustawy karnej czy też nie. Motywacja może stanowić ewentualny czynnik zmniejszający lub zwiększający ocenę stopnia zawinienia sprawy.

Dla odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 190a § 1 KK nie ma znaczenia cel działania sprawcy, który sam w sobie nie musi być społecznie naganny. (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 2 grudnia 2020 r., III KK 266/20, OSNKW 2021 nr 1, poz. 3, str. 48)

Nie jest możliwe stworzenie pełnego katalogu zachowań mogących stanowić stalking w rozumieniu art. 190a § 1 k.k., poniżej przedstawiam kilka przypadków takich zachowań:

 • wysyłanie licznych listów, wiadomości SMS, wiadomości e-mail, wykonywaniu licznych telefonów, nękanie "w sieci" np. dokonywanie nieprawdziwych wpisów na temat pokrzywdzonego na różnych internetowych forach społecznościowych;

 • nachodzenie w miejscu pracy, w domu, śledzenie, grożenie, obserwowanie;

 • włamywanie się do skrzynki na listy lub do mieszkania ofiary w celu pozostawienia wiadomości lub innych przedmiotów, np. kwiatów;

 • rozpowszechnianie nieprawdziwych i przykrych wiadomości o ofierze;

 • naruszanie prywatności poprzez rozpowszechnianie intymnych informacji o ofierze;

 • w jednym z wyroków sądu powszechnego za stalking uznano dążenie za wszelką cenę do renegocjacji umowy. W tym przypadku znamiona przestępstwa wypełniało zachowanie sprawcy, który "nachodząc" swojego kontrahenta domagał się zmian zapisów kontraktu;

 • bezzasadnie powiadamianie instytucji publicznych o rzekomych, nieprawidłowych zachowaniach pokrzywdzonego;

​Stalking uporczywe nękanie - jaka kara grozi stalkerowi?

Zgodnie z przepisem art. 190a § 1 k.k. przestępstwo stalkingu zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Czy oznacza to, że zawsze kiedy tylko sąd wyda wyrok skazujący sprawca trafi do więzienia?

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż w przypadku przestępstwa stalkingu sąd nie może umorzyć postępowania warunkowo. Dlaczego? O tym więcej TUTAJ.

W przypadku wymierzenia sprawcy kary do 1 roku pozbawienia wolności sąd będzie mógł zastosować instytucję zawieszenia wykonania kary na okres (w niektórych przypadkach) do 5 lat. W pewnych konfiguracjach możliwe będzie także zastosowanie kar łagodniejszego rodzaju bądź też kary mieszanej (orzeczenie kary ograniczenia wolności obok kary pozbawienia wolności).

W każdej sytuacji, bez względu na to czy staliście się Państwo ofiarą stalkera, czy też zostaliście oskarżeni o takie zachowania, warto skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże zaplanować kolejne działania i wesprze Państwa w toczący się postępowaniu lub procesie. Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek od wielu lat występuję przed organami ścigania oraz sądami. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomoc zachęcam do kontaktu telefonicznego - 665 961 401, mailowego - kancelaria@adwokat-skwarek.pl lub za pośrednictwem formularza, zamieszczonego TUTAJ.

M.S.

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google