Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Fałszerstwo dokumentów
23 kwietnia 2024

Fałszerstwo dokumentów

W dzisiejszym świecie, gdzie dokumenty odgrywają kluczową rolę w niemal każdej sferze życia, ich autentyczność staje się kwestią o fundamentalnym znaczeniu. Fałszerstwo dokumentów, stanowiące przestępstwo opisane zostało w art. 270 Kodeksu karnego. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się:

  • jakie zachowania stanowią przestępstw fałszerstwa dokumentów w rozumieniu kodeksu karnego;
  • jaka kara grozi za popełnienie tego przestępstwa;
  • czym jest przypadek mniejszej wagi;
  • czy można odpowiadać karnie za przygotowanie do popełnienia przestępstwa fałszowania dokumentów.

 

Czym jest fałszerstwo dokumentów?

Art. 270 § 1 k.k. obejmuje trzy typy zachowań:

Podrabianie dokumentu – stworzenie dokumentu od podstaw, naśladującego oryginał pod względem formy, treści i innych cech charakterystycznych.

Przerabianie dokumentu – zmiana treści istniejącego dokumentu, np. poprzez dopisanie danych, usunięcie fragmentów, podrobienie podpisu.

Używanie dokumentu fałszywego jako autentycznego – posługiwanie się podrobionym lub przerobionym dokumentem w celu osiągnięcia korzyści lub uniknięcia odpowiedzialności.

Przepis art. 270 § 2 k.k. penalizuje  zachowania polegające na wypełnianie blankietu, opatrzonego cudzym podpisem, niezgodnie z jego wolą i na jego szkodę.

Sankcje karne - fałszerstwo dokumentów

Za popełnienie przestępstwa fałszowania dokumentów grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 270 § 2a kk).

O tym, czy w konkretnej sprawie możemy mówić o przypadku mniejszej wagi decydują okoliczności, wpływające na ocenę zachowania sprawcy, np.  czy do podrobienia podpisu doszło za zgodą osoby uprawnionej, w jaki sposób sprawca wykorzystał dokumenty, jakich elementów dotyczyło przerobienie dokumentu, jakimi motywami kierował się sprawca.

Warto zaznaczyć, że kodeks karny penalizuje również przygotowanie do przestępstwa fałszowania  dokumentów. Polega ono na podjęciu czynności zmierzających do popełnienia przestępstwa, takich jak np. zdobycie fałszywych druków, narzędzi lub materiałów niezbędnych do jego dokonania. Takie działania zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

 

M.S.

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google