Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Paserstwo nieumyślne
23 sierpnia 2022

Paserstwo nieumyślne

Dziś kilka słów o przestępstwie paserstwa nieumyślnego. Czym jest paserstwo nieumyślne? Kto odpowiada za takie przestępstwo? Jaka kara grozi sprawcy? Więcej na ten temat poniżej.

Paserstwo nieumyślne - co to jest

Paserstwo nieumyślne może stanowić albo przestępstwo albo wykroczenie. Na moment pisania tego artykułu wykroczeniem będzie paserstwo, jeżeli wartość szkody nie przekracza 500 złotych. W tym wpisie skupię się na paserstwie stanowiącym przestępstwo, a więc wyrządzającym szkodę przekraczającą 500 złotych.

Co to jest paserstwo? To zachowanie, polegające na kupowaniu, przechowywaniu lub pomocy w sprzedaży lub ukryciu rzeczy, która została uzyskana za pomocą przestępstwa. Odpowiedzialność karna grozi zatem nie tylko np. sprawcy kradzieży ale także osobie, która rzecz skradzioną od niego kupuje, przechowuje taką rzecz lub pomaga ją ukryć albo sprzedać.

W dalszej części będę mówił o paserstwie w formie zakupu rzeczy pochodzącej z przestępstwa, ale moje uwagi odnoszą się faktycznie do każdej z form wskazanych powyżej.

Z paserstwem nieumyślnym mamy do czynienia wtedy, gdy z uwagi na okoliczności towarzyszące zdarzeniu, sprawca powinien i może przypuszczać, że rzecz którą kupuje pochodzi z przestępstwa. Różnica pomiędzy paserstwem nieumyślnym i paserstwem umyślnym jest więc taka, że w przypadku umyślnego sprawca wie, że rzecz pochodzi z przestępstwa i świadomie podejmuje swoje działania. W przypadku paserstwa nieumyślnego, okoliczności sprawy wskazują, że mamy do czynienia z rzeczą pochodzącą z przestępstwa ale sprawca takiej pewności nie ma.

Przykłady: (1) Zakup telefonu komórkowego po bardzo okazyjnej cenie od “sprzedawcy”, który sprzedaje swój towar “spod płaszcza” na pobliskim bazarku. Nie dysponuje pudełkiem i dokumentami potwierdzającymi zakup urządzenia. Ładowarka zgodnie z jego oświadczeniem “niedawno się zepsuła” i dlatego nie jest załączona do zestawu; 

(2) Udostępnienie garażu znajomemu, który chce przechować w nim bardzo dużą ilość materiałów budowlanych. Jednocześnie udostępniający wie z lokalnych wiadomości o licznych kradzieżach takich materiałów na pobliskich placach budów;

W obu przywołanych powyżej przykładach sprawca paserstwa nieumyślnego nie ma pewności, że rzeczy które kupuje(1) lub przechowuje(2) pochodzą z przestępstwa. Ze względu jednak na okoliczności powinien i może przypuszczać, że tak właśnie jest.

Nie popełni przestępstwa paserstwa nieumyślnego osoba która kupuje rzecz pochodzącą z przestępstwa jeżeli okoliczności sprawy nie pozwalają nawet przypuszczać, że źródło jej pochodzenia nie jest legalne.

Przykład: Zakup używanego, kilkuletniego laptopa w serwisie aukcyjnym. Jego cena jest “rynkowa”. Sprzedawca wprawdzie nie dysponuje już dowodem zakupu ale sprzęt ma oryginalne opakowanie i akcesoria.

Jedną z metod obrony przed zarzutem paserstwa nieumyślnego będzie zatem próba wykazania, że sprawca nie mógł w konkretnych okolicznościach przypuszczać, że rzecz którą kupił od sprzedającego pochodziła z przestępstwa.

Paserstwo nieumyślne - jaka kara?

Sprawca paserstwa nieumyślnego może zostać ukarany karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2. 

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie w sprawie (więcej na ten temat przeczytasz w tym miejscu).

Jeżeli jednak rzecz będąca przedmiotem paserstwa nieumyślnego ma znaczną wartość (przekracza 200 000 złotych) sprawcy grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. 

Sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę lub nawet odstąpić od jej wymierzenia jeżeli sprawca naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem w całości. Jeżeli naprawił szkodę w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

M.S.

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google