Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Groźba karalna art. 190 k.k.
08 lipca 2022

Groźba karalna art. 190 k.k.

Dzisiaj parę słów na temat przestępstw z art. 190 k.k. czyli tzw. groźby karalnej. Kto i kiedy odpowiada za takie przestępstwo? Jaka grozi sprawcy kara? Tego dowiecie się Państwo z dzisiejszego wpisu.

Groźba karalna art. 190 k.k. - kto i kiedy odpowiada?

Z groźbą karalna mamy do czynienia wtedy, gdy grozimy innej osobie popełnieniem przestępstwa na szkodę tej osoby albo osoby jej najbliższej. Nie jest zatem tak, że karalna jest każda groźba, a jedynie groźba, której realizacja stanowiłaby przestępstwo.

Przykład: groźbą karalną będzie np. groźba pobicia, groźba zamknięcia w pokoju czy groźba upublicznienia zdjęć z wizerunkiem nagiej osoby;

Sprawca może odpowiedzieć wtedy, gdy grozi popełnieniem przestępstwa adresatowi groźby albo osobie dla adresata najbliższej.

Jeżeli sprawca grozi np. rozgłoszeniem informacji naruszających dobre imię albo popełnieniem wykroczenia, to mamy do czynienia z tzw. groźbą bezprawną. Takie zachowanie nie jest groźbą karalną w rozumieniu art. 190 k.k.

Groźba spowodowania postępowania karnego również może stanowić groźbę bezprawną. Informowanie o możliwości wszczęcia takiego postępowania w celu obrony swoich praw nie jest jednak taką groźbą. Taka groźba nie podlega karze, bo jest groźbą bezprawną, a nie karalną jak tego wymaga ustawa.

Kolejnym warunkiem odpowiedzialności sprawcy jest to, aby groźba faktycznie wzbudziła w ofierze obawę jej spełnienia. Jeżeli adresat groźby karalnej nie boi się grożącego, to nie ma przestępstwa. Obawa taka musi być uzasadniona okolicznościami. Organy ścigania muszą zatem przeanalizować, czy w konkretnej sytuacji takie groźby mogły wzbudzić obawę ich wypełnienia.

Przepisy nie określają formy groźby karalnej. Może ona przybrać zatem każdą formę –wyraźną lub dorozumianą. Grozić można zatem wypowiadając konkretne słowa ale także wykonując gest (taki jak np. przystawienie noża lub wykonanie gestu sugerującego podcięcie gardła).

Policja nie może prowadzić postępowania bez wyraźnego żądania ze strony pokrzywdzonego. Przestępstwo gróźb karalnych jest tzw. przestępstwem wnioskowym i jest ścigane wyłącznie na wniosek.

Groźba karalna art. 190 k.k. - kara

Popełnienie przestępstwa groźby karalnej zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Sąd wydając wyrok skazujący może może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania (więcej TUTAJ).

M.S.

Najnowsze wpisy:

31 stycznia 2023

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Warszawa Wola Adwokat Warszawa Wola

kancelaria@adwokat-skwarek.pl
+ 48 665 961 401
Kancelaria Adwokacka 
Mariusz Skwarek
ul. Krochmalna 32A/4
00-864 Warszawa
facebook
linkedin
google