Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Zasiedzenie nieruchomości
08 września 2023

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie to instytucja prawa cywilnego która pozwala na nabycie własności rzeczy wraz z upływem czasu. Może dotyczyć zarówno nieruchomości (działki, mieszkania) jak i rzeczy ruchomych. Skutek zasiedzenia następuje bez zgody (i najczęściej wiedzy) właściciela. 

W dzisiejszym wpisie omówione zostaną najważniejsze kwestie dotyczące zasiedzenia nieruchomości. Jakie są przesłanki zasiedzenia? Kiedy ono następuje? Jak potwierdzić, że nabyło się własność rzeczy na skutek zasiedzenia? O tym i o innych kwestiach związanych z zasiedzeniem nieruchomości przeczytasz w poniższym wpisie.

 

Zasiedzenie nieruchomości - przesłanki

Tak jak wskazano już powyżej, zasiedzenie nieruchomości to instytucja prawa cywilnego, która umożliwia nabycie prawa własności, w tym własności nieruchomości wyłącznie na skutek upływu czasu. 

Następuje to z mocy samego prawa i nie wymaga żadnego działania ze strony osoby zainteresowanej. Orzeczenie wydane przez sąd jedynie potwierdza, że do zasiedzenia doszło w określonym czasie.

Zasiedzenie nieruchomości następuje po wystąpieniu konkretnych, wskazanych w treści przepisów przesłanek. Pierwsza z nich wymaga, aby osoba na rzecz której ma nastąpić zasiedzenie posiadała nieruchomość jako posiadacz samoistny. Co to oznacza? W prawie cywilnym wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje posiadania - posiadanie samoistne i zależne. Z posiadaniem zależnym mamy do czynienia wtedy, gdy osoba, nie będąc jej właścicielem, dysponuje jakąś rzeczą na podstawie określonego tytułu prawnego. Takim tytułem może być np. umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, etc. W tym przypadku posiadacz posiada jakąś rzecz za zgodą i zgodnie z wolą właściciela, często (ale nie zawsze) wyrażoną w pisemnej umowie.

Z posiadaniem samoistnym mamy do czynienia wtedy, gdy posiadacz użytkuje jakąś rzecz w sposób taki, jak gdyby był jej właścicielem i robi to bez konkretnej podstawy prawnej.

Przykład: rolnik zaczyna uprawiać działkę położoną obok gruntów należący do niego.Przez lata obsiewa ją i zbiera z niej plony, jednocześnie podstawa jego działań nie wynika z żadnego tytułu prawnego - jest posiadaczem samoistnym nieruchomości;

Druga z przesłanek do zasiedzenia nieruchomości wymaga aby jej posiadanie trwało przez określony czas. 

Ustawodawca postanowił uzależnić długość tego okresu od tego, czy posiadacz który posiada nieruchomość działa w dobrej czy złej wierze. Co to znaczy? Z posiadaniem w dobrej wierze mamy do czynienia wtedy, gdy posiadacz ma usprawiedliwione przekonanie, że ma prawo do władania daną nieruchomością (np. błędnie zakłada, że pole które użytkuje jest jego własnością). W przypadku złej wiary posiadacz zdaje sobie sprawę albo w konkretnych okolicznościach powinien sobie sprawę zdawać, że nie ma żadnego tytułu do nieruchomości którą włada.

Kwestia ustalenia dobrej i złej wiary w przypadku zasiedzenia nieruchomości pozostaje kluczowa dla stwierdzenia okresu potrzebnego dla zasiedzenia. 

W przypadku posiadania nieruchomości w dobrej wierze zasiedzenie następuje bowiem po upływie 20 lat nieprzerwanego posiadania. W przypadku posiadania w złej wierze - po upływie lat 30.

 

Zasiedzenie nieruchomości - postępowanie sądowe

Zaistnienie przesłanek zasiedzenia, tj. samoistne posiadanie nieruchomości przez odpowiedni okres czasu skutkuje nabyciem prawa własności z mocy samego prawa. Oznacza to, że postanowienie sądu wydane w toku postępowania o zasiedzenie ma charakter deklaratoryjny - potwierdzający fakt nabycia własności w określonej dacie (a nie przyznający własność nieruchomości na rzecz wnioskodawcy). 

Postępowanie takie jest prowadzone przed sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o zasiedzenie nieruchomości zachęcam do kontaktu telefonicznego - +48 665 961 401, mailowego - kancelaria@adwokat-skwarek.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

M.S.

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google