Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

umowa o podział nieruchomości do korzystania, quoad usum
07 stycznia 2021

Umowy dotyczące nieruchomości - umowa o podział nieruchomości do korzystania

W dzisiejszym wpisie omówiona zostanie pozakodeksowa umowa o podział nieruchomości do korzystania, czyli tak zwana umowa quoad usum. Czym jest ta umowa? Kto i kiedy ją zawiera? Jaką powinna mieć treść i jaką formę? Na te pytania postaram się odpowiedzieć poniżej.

Umowa o podział nieruchomości do korzystania - czym jest współwłasność nieruchomości?

O współwłasności mówimy wtedy, gdy własność nieruchomości przysługuje niepodzielnie więcej niż jednej osobie (195 k.c.). Zgodnie z kodeksowymi regulacjami każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania z rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Należy zauważyć, że co do zasady sam fakt istnienie współwłasności nie powoduje wydzielenia określonych części nieruchomości, z których mogą korzystać poszczególni współwłaściciele. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do korzystania z całej nieruchomości, z uwzględnieniem pozostałych współwłaścicieli.

Współwłaściciele mogą zawrzeć umowę, na mocy której uregulują wzajemny sposób korzystania z nieruchomości wspólnej. Umowa taka nazywana jest umową o podział nieruchomości wspólnej do korzystania, czyli tak zwana umowa quoad usum.

Umowa o podział nieruchomości do korzystania - forma i treść

Na mocy umowy o podział nieruchomości do korzystania współwłaściciele mogą dokonać faktycznego "podziału" wspólnej nieruchomości na własne potrzeby. Nie jest to oczywiście podział w sensie prawnym, umowa taka nie skutkuje także zniesieniem współwłasności. Zawarcie umowy o podział nieruchomości do korzystania odnosi w istocie skutki faktyczne, umożliwiając współwłaścicielom ustalenie zasad i granic wspólnego korzystania z nieruchomości.

Przykład: dwaj współwłaściciele domu jednorodzinnego ustalili, że jeden z nich będzie miał wyłączne prawo do korzystania z piętra budynku, a drugi z parteru. Ustalili ponadto, że klatka schodowa będzie częścią wspólną, podobnie jak całe podwórze;

Przykład 2: mieszkańcy bloku w drodze umowy "przyporządkowali" miejsca parkingowe do poszczególnych lokali, wyznaczone na terenie nieruchomości wspólnej

Umowa o podział nieruchomości do korzystania może zostać zawarta w dowolnej formie, a wiec zarówno ustnie jak i pisemnie, przepisy nie wymagają dla jej skuteczności żadne formy szczególnej. Jednakże zauważyć należy, że w przypadku zawarcia umowy w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi lub w formie aktu notarialnego strony będą miały możliwość ujawnienia tej umowy w księdze wieczystej nieruchomości wspólnej.

Samego podziału do korzystania można dokonać także Sąd, na wniosek współwłaścicieli, którzy posiadają co najmniej połowę udziałów w prawie własności.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sporządzeniu umowy o podział nieruchomości do korzystania, chcecie zweryfikować Państwo czy umowa którą macie podpisać w sposób należyty zabezpiecza Wasze interesy, albo potrzebujecie objaśnień zapisów w niej pomieszczonych, zachęcam do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem formularza umieszczonego w zakładce Kontakt, bezpośrednio na adres mailowy: kancelaria@adwokat-skwarek.pl lub też za pośrednictwem telefonu pod numerem: +48 665 961 401.

M.S.

 

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google