Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Obowiązek zakrywania ust i nosa, COVID, kary za brak maseczki
18 maja 2020

Obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie epidemii

Od dnia 10 października 2020 roku całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało objęte tzw. "żółtą strefą". Oznacza to powrót obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

__________________________________

UWAGA: zgodnie z informacjami przekazanymi na rządowej konferencji prasowej w dniu 27 maja 2020 roku, obowiązek zakrywania ust i nosa w "przestrzeniach otwartych" ustaje z dniem 30 maja 2020 roku

__________________________________

Pomimo sukcesywnego "luzowania" przez władze obostrzeń wywołanych stanem epidemii SARS CoV 2 w dalszym ciągu obowiązuje nas obowiązek zakrywania ust i nosa. Gdzie ów nakaz obowiązuje? Jak długo potrwa? Co grodzi za jego nieprzestrzeganie? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym wpisie.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie stanu epidemii - do kiedy i gdzie?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku (to w tym akcie prawnym znajduje się najbardziej aktualna podstawa obowiązku zakrywania ust i nosa) stanowi, że obowiązek ten zostaje nałożony "do odwołania". Na obecną chwilę nie ustalono zatem sztywnej daty zniesienia obowiązku.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie musi być realizowany przy użyciu masek - rozporządzenie stanowi, że dozwolone jest stosowanie także odzieży lub jej części, przyłbic albo... kasku ochronnego takiego, jaki używają motocykliści.

Jesteśmy zobowiązani do zakrywania ust i nosa w zasadzie w każdym ogólnodostępnym miejscu, zarówno w budynkach (np. urzędy, kościoły, sądy, banki, na poczcie, w pociągu), ale także "na powietrzu" (np. w parkach, bulwarach, cmentarzach). Z obowiązku nie zwalnia fakt, że w danej chwili w okolicy nie ma innych osób. Należy pamiętać, że obowiązek zakrywania ust i nosa funkcjonuje także na terenie nieruchomości wspólnych, a więc np. na klatce schodowej bloku w którym mieszkamy.

Przepisy nakładają obowiązek zakrywania ust i nosa. Niewłaściwe noszenie maski czy innego środka ochronnego (np. poprzez zakrywanie jedynie ust) jest traktowane jako niestosowanie się do obowiązku i może skutkować nałożeniem kary, o której mowa poniżej. 

Obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie stanu epidemii - kiedy nie ma takiego obowiązku?

Nie mamy obowiązku zakrywania ust i nosa podczas prowadzenia auta, kiedy jedziemy sami, z dzieckiem które nie ukończyło 4 roku życia jak również kiedy jedziemy z osobami zamieszkującymi wspólnie. Nie ma takiego obowiązku także dziecko do ukończenia 4 roku życia.

Obowiązku zakrywana ust i nosa nie mają osoby, które nie mogą tego robić z uwagi na stan zdrowia. Istotnym pozostaje, iż nie ma obowiązku dokumentowania takich przeciwwskazań (nie jest potrzebne żadne zaświadczenie lekarskie).

Zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe także w miejscu pracy, o ile nie wykonujemy bezpośredniej obsługi interesantów lub klientów. Obowiązek nie dotyczy także kierowcy transportu publicznego jak również wykonującego zarobkowy przewóz osób o ile został "oddzielony" od swoich pasażerów w sposób uniemożliwiający styczność, obowiązku tego nie ma także kierowca wykonujący przewozy drogowe w załodze. Ust i nosa zakrywać nie muszą także osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania, sędzia sportowy oraz osoby uprawiające sport, osoby przebywające na terenie lasu, jeżdżące konno, oraz osoby których miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej.

Zarówno osoby obowiązane do zakrywania ust i nosa jak również osoby zwolnione z tego obowiązku powinny zachowywać 2 metrową odległość od innych osób. Niezachowanie wymaganej odległości podlega karze, podobnie jak niezakrywanie ust i nosa.

Zgodnie z przepisami, odkrycie ust i nosa jest możliwe wtedy, gdy zachodzi konieczność identyfikacji czy weryfikacji tożsamości danej osoby jak również w związku ze świadczeniem usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia. Obowiązek nie funkcjonuje także wtedy, gdy zachodzi konieczność komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą, a także w trakcie spożywania posiłków i napojów gastronomicznych w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie stanu epidemii - co grozi za nieprzestrzeganie?

Kary za nieprzestrzeganie obowiązków nałożonych w czasie trwania epidemii mogą być bardzo dotkliwe. Policja może ukarać mandatem w wysokości do 500 złotych. Jeżeli mandatu nie przyjmiemy sprawa trafi do Sądu, a ten w przypadku skazania, będzie mógł nałożyć na nas grzywnę wysokości do 5 000 złotych.

Jeszcze bardziej dotkliwa może być kara nałożona przez właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (SANEPID). Sanepid jest uprawniony do nałożenia kary administracyjnej w wysokości od 5 000 złotych do 30 000 złotych. Wniosek o ukaranie do Sanepidu może skierować policjant. Decyzja wydana przez Sanepid może zostać zaskarżona, ale należy pamiętać, że podlega ona natychmiastowemu wykonaniu (pomimo zaskarżenia). Karę należy zapłacić w termie 7 dni od dnia doręczenia decyzji, pod rygorem egzekucji komorniczej.

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google