Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Elektroniczny wniosek do KRS
26 września 2022

Elektroniczny wniosek do KRS

Od 1 lipca 2022 roku wszelkie wnioski składane do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawach spółek prawa handlowego muszą mieć formę elektroniczną. Całość odbywa się przez Portal Rejestrów Sądowych, pod adresem - https://prs.ms.gov.pl.

W dzisiejszym wpisie chciałby omówić jedną, dość istotną kwestię. Okazuje się bowiem, że zaproponowana przez ustawodawcę procedura elektronicznego składania wniosków do KRS  wcale taka elektroniczne nie jest, a przynajmniej nie w każdym przypadku. Dlaczego i kiedy wnioskodawca w dalszym ciągu zobligowany jest do posługiwania się “papierem”? Zaprasza do zapoznania się z dzisiejszym wpisem.

 

Elektroniczny wniosek do KRS - procedura składania wniosków.

Od dnia 1 lipa 2022 roku Krajowy Rejestr Sądowy co do zasady nie przyjmuje papierowych wniosków. Oznacza to, że zarówno rejestracja nowej spółki, jak i zmiany w spółkach już istniejących, odbywają się z pośrednictwem portalu internetowego. Elektroniczny wniosek do KRS stał się podstawową formą komunikacji z sądem rejestrowym. Dotyczy to wszystkich spółek prawa handlowego, a więc także tych, zarejestrowanych w sposób tradycyjny (poza systemem s24). 

Aby dokonać zmiany w KRS należy zatem założyć konto w portalu, wypełnić stosowny wzór wniosku, załączyć skany właściwych dokumentów (np. uchwał wspólników), opłacić wniosek, kliknąć wyślij i sprawa załatwiona. W założeniu procedura bardzo nieskomplikowana, ale… Dość szybko okazuje się, że sąd nie dokonuje wpisu, a w zamian wysyła pismo (papierowe) w którym domaga się uzupełnienia braków formalnych i przesłania oryginałów dokumentów informując jednocześnie, że niewypełnienie wezwania będzie skutkowało zwrotem wniosku. 

 

Elektroniczny wniosek do KRS – poświadczenie dokumentów

Dlaczego sąd wzywa do złożenia dokumentów w formie papierowej?

„Problem” dotyczy osób które nie są profesjonalnymi pełnomocnikami. Zgodnie z obowiązującym przepisami, w procedurze cywilnej dokumenty będące podstawą wpisu w KRS składa się do sądu w oryginałach lub poświadczonych urzędowo odpisach.

Jeżeli dokument został stworzony w formie papierowej (np. uchwała wspólników spółki z o.o.) to jego skan nie będzie odpowiadał ustawowemu wymogowi (nie jest to oryginał ani urzędowo poświadczony odpis). W takiej sytuacji ustawa wymaga aby wnioskodawca, w terminie 3 dni od złożenia wniosku, przesłał do sądu rejestrowego oryginał albo poświadczony urzędowo odpis takiego dokumentu.

Wniosek składamy elektronicznie, ale dokumenty stanowiące podstawę wpisu wysyłamy pocztą, bo skan dokumentu nie wypełnia rygoru ustawowego. Jeżeli takie dokumenty do sądu nie zostaną wysłane, to elektroniczny wniosek do KRS obarczony jest brakiem formalnym, który musi zostać uzupełniony pod rygorem zwrotu wniosku (a więc niezałatwienia sprawy).

Powyższa procedura ulega znacznemu uproszczeniu w przypadku pełnomocników zawodowych. W procedurze przed KRS, podobnie jak przed „tradycyjnym” sądem, adwokat lub radca prawny w sprawach które prowadzi, może skutecznie poświadczyć za zgodność z oryginałem przedkładane dokumenty. Traktowane są one przez sąd tak jak oryginały. Pełnomocnik składając elektroniczny wniosek do KRS podpisuje go poświadczając jednocześnie załączone skany „za zgodność z oryginałem”. W ten sposób sąd otrzymuje formalnie poprawny i pełny wniosek, który może stać się podstawą wpisu do KRS.

Jeżeli zależy Państwu na czasie warto w procedurze rejestracji zmian w KRS skorzystać z pomocy adwokata. Jeżeli natomiast chcecie zarejestrować zmiany sami – warto pamiętać o przesłaniu do sądu papierowych dokumentów w terminie. Po pierwsze przyspieszy to rozpoznanie wniosku, a po drugie – uchroni od zbędnego stresu, który zawsze pojawia się w związku z wezwaniami kierowanymi przez sąd.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w zarejestrowaniu nowej spółki lub dokonaniu zmian w rejestrze podmiotu już istniejącego, zapraszam do kontaktu - pomogę.

M.S.

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google