Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Dozór elektroniczny
16 lutego 2023

Dozór elektroniczny

Dzisiaj parę słów na temat wykonywania kary więzienia w formie dozoru elektronicznego. Postaram się opisać przesłanki, których spełnienie warunkuje możliwość zastosowania tej instytucji wobec Ciebie albo osoby Ci bliskiej.

Pamiętaj, że każda sprawa jest inna. Część warunków zastosowania dozoru ma charakter mocno ocenny. Wiele zależy więc od tego, w jaki sposób opiszesz sytuację skazanego i powody dla których sąd powinien przychylić się do wniosku.

 

Dozór elektroniczny - warunki

Dozór elektroniczny to bardzo pożądana instytucja dla skazanych. Dzięki niej możliwe jest faktyczne odbywanie kary pozbawienia wolności w innym, wskazanym przez skazanego miejscu.

Dozór elektroniczny nie jest innym rodzajem kary. Skazany w dalszym ciągu odbywa karę pozbawienia wolności tyle tylko, że przybiera ona postać niejako “aresztu domowego”. Dzięki specjalnemu urządzeniu sąd kontroluje czy skazany przebywa w miejscu zamieszkania w określonych porach dnia i czy stosuje się do nałożonych na niego ograniczeń.. Jednocześnie osoba taka może normalnie pracować, chodzić do kościoła, na zakupy, itd. - wszystko to jednak musi zostać “uzgodnione“ z sądem.

Nie każda kara pozbawienia wolności może być wykonywana w formie dozoru elektronicznego. Warunki odbywania kary w taki sposób określa szczegółowo kodeks karny wykonawczy.

 

Dozór elektroniczny - wysokość kary orzeczonej

Pierwszy z warunków, jaki musi spełniać skazany ubiegający się o dozór elektroniczny dotyczy orzeczonej wobec niego kary. Nie każda sankcja w postaci więzienia może być wykonywana w formie dozoru elektronicznego. Decydujące znacznie ma wysokość (długość) orzeczonej kary więzienia.

Aktualnie o dozór elektroniczny może starać się osoba, wobec której orzeczono karę więzienia, nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy. Oznacza to, że każdy wyrok skazujący na karę maksymalnie półtorarocznego pozbawienia wolności może być w teorii zamieniony na karę dozoru elektronicznego.

Dozór elektroniczny może być orzeczony także wobec skazanego, który już przebywa w więzieniu i wobec którego orzeczono karę krótszą niż 3 lata. Warunkiem jednak w tej sytuacji jest to, aby okres kary pozostały do odbycia nie był większy niż 6 miesięcy. Pamiętaj, że dozoru w takim przypadku nie można zastosować wobec sprawcy, który został skazany w związku z popełnieniem przestępstwa w warunkach recydywy wielokrotnej (w podstawie skazania, w wyroku przywołano art. 64 § 2 k.k.).

Przykład: skazany odbywa karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy. W zakładzie karnym przebywa już od 2 lat. Z uwagi na to, że do pełnego wykonania kary pozostało 6 miesięcy, może ubiegać się o dozór elektroniczny

 

Dozór elektroniczny - cele kary

Druga z przesłanek warunkujących możliwość zastosowania dozoru elektronicznego ma charakter bardzo ocenny. 

Przepisy stanowią, że kara pozbawienia wolności w systemie dozoru może być zastosowana jedynie wtedy, gdy pozwoli to na osiągnięcie celów kary. Co to oznacza? Chodzi o to, że sąd musi mieć podstawy do uznania, że orzeczenie dozoru wobec skazanego faktycznie doprowadzi do tego, że skazany na skutek wykonania kary poprawi swoje zachowanie i w przyszłości będzie przestrzegał porządku karnego, tzn. że już nie będzie popełniał przestępstw.

Z punktu widzenia tej przesłanki będzie zatem miało znaczenie na przykład to, ile razy sprawca był wcześniej karany. Jeżeli okaże się, że wcześniejsze kary wolnościowe (grzywny, ograniczenia wolności, kary w zawieszeniu) były nieskuteczne, to szansa na dozór elektroniczny również będzie niższa. Sąd ma za zadanie przeanalizować dotychczasowe życie sprawcy i ocenić, na ile dozór elektroniczny faktycznie ma szansę wpłynąć na przyszłe zachowanie skazanego.

Sytuacja życiowa każdego sprawcy jest inna i dlatego tak bardzo istotne jest aby we wniosku o orzeczenie dozoru elektronicznego znalazły się wszelkie istotne informacje, istotne dla sądu. Warto w tej kwestii skorzystać z pomocy specjalisty i zwrócić się z prośbą o pomoc do kancelarii adwokackiej, która zajmuje się tego typu sprawami. Według statystyk to właśnie ta przesłanka jest najczęstszą podstawą nieuwzględnienia wniosków o dozór.

 

Dozór elektroniczny - miejsce pobytu, zgoda współlokatorów

Zgodnie z tą przesłanką skazany musi wskazać gdzie chciałby odbywać karę. Nie ma oczywiście możliwości aby sąd z urzędu wyznaczył takie miejsce. Osoba ubiegająca się o możliwość odbywania kary w formie dozoru elektronicznego musi wskazać konkretny adres. Jeżeli zamieszkują tam inne pełnoletnie osoby, konieczna jest ich zgoda na odbywanie przez skazanego kary w tym miejscu.

Wyjątkowo sąd może zezwolić na odbywanie kary w systemie dozoru we wskazanym miejscu nawet wtedy, gdy współlokatorzy skazanego nie wyrażają na to zgody. Może się tak zdarzyć wtedy, gdy w sposób oczywisty nie wiąże się to z nadmiernymi trudnościami dla takiej osoby.

 

Dozór elektroniczny - warunki techniczne

Przesłanka ta, chociaż wspomina o niej na końcu, jest jednak najważniejsza, tzn. bez jej spełnienia, nawet przy zaistnieniu pozostałych, nie będzie możliwe orzeczenie dozoru elektronicznego.

Zanim sąd rozpozna wniosek o dozór musi ustalić, czy w miejscu wskazanym przez skazanego odbycie takiej kary jest w ogóle możliwe. Na polecenie sądu technicy zjawią się w miejscu wskazanym we wniosku po to aby zweryfikować możliwość instalacji urządzeń niezbędnych dla wykonania kary w formie dozoru elektronicznego.

 

Tak jak wskazałem na wstępie - każda sprawa jest inna i każda wymaga indywidualnego, przemyślanego podejścia. Większość przesłanek ma charakter obiektywny - można już na wstępie zweryfikować wysokość orzeczonej wobec sprawcy kary, fakt posiadania miejsca stałego pobytu czy też wyrażenie zgody na odbycie kary przez współlokatorów. Warunek związany z “celami kary” wymaga jednak dogłębnej analizy przypadku i co ważne - przedstawienia sądowi stosownych dowodów. Jeżeli chcesz mieć pewność, że sprawa Twoja lub osoby Ci bliskiej została poprowadzona w sposób profesjonalny, że uwzględniono w niej wszystkie okoliczności maksymalizujące szanse na pozytywne rozstrzygnięcie, zachęcam do powierzenia tematu specjaliście.

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek przygotuje dla Ciebie wniosek o dozór elektroniczny i będzie reprezentować Cię przed sądem. Jeżeli chcesz skorzystać z mojej pomocy zachęca  do kontaktu przez formularz lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 665 961 401 albo poprzez e-mail - kancelaria@adwokat-skwarek.pl.

M.S.

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google