Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

zakaz prowadzenia pojazdów, prawo karne, blokada alkoholowa
11 maja 2020

Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość/zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość) jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Orzekając o winie sprawcy Sąd zobowiązany jest także do zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów określonego rodzaju nawet dożywotnio. Czy możliwe jest skrócenie okresu na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów? W niniejszym wpisie opiszę jedną z metod na skrócenie okresu stosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na tzw. zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową – czym jest blokada alkoholowa?

Zgodnie z definicją zawartą w prawie o ruchu drogowym blokada alkoholowa jest to „urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3”.

Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową – jakie warunki należy spełnić aby Sąd zgodził się na zmianę środka karnego

Przepisy przewidują dwa podstawowe warunki - upływ określonego czasu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów i pozytywna prognoza kryminologiczna sprawcy. Dla wyrażenia zgodny na stosowanie blokady alkoholowej konieczne jest łączne wystąpienie przesłanek.

Sąd może zatem orzec o zamianie sposoby wykonywania środka karnego, jeżeli upłynęła przynajmniej połowa okresu jego obowiązywania. Jeśli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, o zgodę na stosowanie blokady można starać się po upływie 10 lat od orzeczenia zakazu.

Oceniając wniosek skazanego Sąd bada jednocześnie czy jego postawa, właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie przez niego pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Oznacza to mniej więcej tyle, że sąd jest zobligowany do analizy zachowania osoby skazanej w okresie stosowania środka karnego (zakazu prowadzenia pojazdów). Jeżeli Sąd ustali, że wyrażenie zgody na prowadzenie przez skazanego pojazdu, mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, może wyrazić zgodę na prowadzenie przez skazanego pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Należy pamiętać, że zgoda taka nie ma charakteru bezwarunkowego. Jeżeli skazany w sposób rażący narusza porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Sąd może zdecydować o uchyleniu stosowania wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Od tego momentu zakaz będzie obowiązywał w pierwotnej formie, a więc nie będzie możliwe legalne prowadzenie jakiegokolwiek pojazdu objętego zakazem.

 

 

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google