Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Zachowek, prawo spadkowe
31 stycznia 2023

Zachowek

W dzisiejszym wpisie chcę Ci przekazać kilka słów na temat zachowku. Co to jest zachowek? Kto jest zobowiązany do jego zapłaty? Czy osoba zobowiązana może uniknąć jego płacenia? Odpowiedź na te pytania (i na wiele więcej) znajdziesz poniżej.

 

Zachowek - co to jest?

Zachowek to prawo, które pozwala członkom rodziny dostać część majątku po zmarłym. Dzieje się to, gdy w wyniku działań spadkodawcy, zostaną pozbawieni udziału w spadku. 

Prawo spadkowe gwarantuje możliwość ubiegania się o zachowek małżonkowi osoby zmarłej oraz jej rodzicom oraz zstępnym (czyli dzieciom, wnukom, prawnukom, itd.). Jeżeli osoba uprawniona nie dostała należnej jej części majątku po zmarłym (albo dostała za mało), może żądać zapłaty od spadkobiercy.

Przykład: Dziadek pisze testament, w którym cały majątek przekazuje sąsiadowi. Babcia, dzieci i wnuki dziadka mogą żądać zachowku od sąsiada.

Osoby uprawnione mogą żądać zachowku, jeżeli byliby powołani do spadku z ustawy.

Przykład: wnuk nie może żądać zachowku po dziadku, jeżeli żyje jego mama. To ona jest uprawniona do dziedziczenia z ustawy w pierwszej kolejności. Uprawniona do zachowku jest więc mama (córka dziadka), a nie wnuk.

Osoba uprawnione do zachowku może żądać zapłaty określonej kwoty. Nie może żądać od spadkobiercy np. podarowania jej mieszkania, samochodu czy innej rzeczy.

 

Zachowek - wysokość?

Napisałem już czym jest zachowek, teraz wyjaśnię jak należy obliczyć jego wysokość. 

Kwestię tę regulują przepisy prawa spadkowego. Uprawniony do zachowku może żądać połowy tego co dostałby, gdyby dziedziczono w kolejności opisanej w przepisach.

Przykład: zgodnie z ustawą X dostałby 1000 złotych w spadku. Wysokość przysługującego mu zachowku wynosi 500 złotych

Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dziecko albo osoba trwale niezdolna do pracy, może żądać zachowku w wysokości ⅔ tego, co przypadłoby mu z ustawy.

Jak widać, ogólna metoda ustalenia wysokości zachowku jest dość łatwa. Więcej problemów pojawia się, kiedy trzeba ustalić kwotę jakiej można żądać od spadkodawcy. Dlaczego? Bo przepisu nakazują uwzględnić przy obliczaniu wysokości zachowku, wiele różnych okoliczności i działań spadkodawcy. Dla przykładu, jeżeli spadkodawca za swojego życia podarował jakieś składniki majątku osobie uprawnionej do zachowku, to uprawnienie do zachowku wygasa. Oczywiście wartość darowizny musi być co najmniej równa wartości przysługującego zachowku. Oprócz darowizn należy uwzględnić także m.in. zapisy windykacyjne, kwestie niegodności i zrzeczenia się dziedziczenia, a także odrzucenia spadku.

Tak naprawdę ustalenie wysokości zachowku jest możliwe po przeanalizowaniu konkretnego przypadku. Wymaga znajomości stanu faktycznego sprawy.

 

Zachowek - przedawnienie

Przedawnienie zakłada, że po upływie określonego czasu, nie można już żądać od innej osoby aby zachowała się zgodnie z obowiązkiem. Termin taki przewidziano także dla roszczeń o zachowek.

Prawo spadkowe daje osobie uprawnionej 5 lat na dochodzenie zachowku. Termin ten biegnie od ogłoszenia testamentu.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o zachowek, poszukujesz adwokata, który poprowadzi Twoją sprawę o zapłatę zachowku, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią. 

M.S.

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google