Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Prawo karne

 • Obrony interesów pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym

 • Reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego w toczący się postępowaniu przed sądem

 • Uzyskiwaniu zadośćuczynienia i/lub odszkodowania od sprawców przestępstw

 • Sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 • Udziału w czynnościach procesowych (przesłuchanie świadków, przesłuchanie oskarżonego, oględziny, etc.)

 • Obrony podejrzanego na etapie postępowania prowadzonego przez policję i/lub prokuraturę

 • Obrona oskarżonego przed sądem

 • Postępowania odszkodowawcze za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

 • Postępowania prywatnoskargowe - zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej

 • Postępowania wykroczeniowe

 • Postępowania karno-skarbowe 

prawo karne
prawo zobowiązań

Prawo cywilne

 • Projektowanie dokumentów wymagających doświadczenia i wiedzy prawnej - umów, oświadczeń, wezwań, etc.;

 • Negocjacje z kontrahentami, klientami, pracownikami i konkurentami naszych Klientów

 • Sporządzanie pozwów o zapłatę (w tym pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym)

 • Reprezentowanie powoda/pozwanego w toczącym się postępowaniu sądowym

 • Reprezentowanie dłużnika/wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

 • Reprezentowanie Klientów w toku transakcji nabycia nieruchomości

 • Sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych

 • Naruszenia dóbr osobistych

 • Księgi wieczyste

 • Sprawy bankowe

 • Obsługa prawna przedsiębiorców

Prawo spadkowe

 • Stwierdzenia nabycia spadku

 • Dział spadku

 • Testament

 • Sprawy o zachowek

 • Stwierdzenie nieważności testamentu

 • Niegodność dziedziczenia

 • Wydziedziczenie

Prawo administracyjne

 • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

 • Wznowienie postępowań administracyjnych

 • Postępowania w sprawie uzyskania licencji i koncesji

 • Sprawy z zakresu prawa budowlanego

 • Reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo spółek

 • Kompleksowa obsługa korporacyjna spółek

 • Zakładanie spółek

 • Likwidowanie spółek

 • Organizacja zgromadzenia wspólników

 • Projektowanie uchwał

 • Zaskarżanie uchwał

 • Sprawy w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu

prawo spadkowe
praw administracyjne
prawo spółek
inne sprawy

Inne sprawy

Kancelaria Adwokacka zajmuje się również innymi sprawami nie wymienionymi powyżej. Niejednokrotnie poziom skomplikowania relacji będących przedmiotem zlecenia jest tak wysoki, że dla skuteczności podejmowanych działań koniecznym jest zainicjowanie wielu postępowań, przed wieloma organami czy sądami. Wykorzystując nasze doświadczenie zawodowe staramy się sprostać wszelkim zadaniom stawianym przed nami. W przypadku zadań wysoce nietypowych, czy też takich w których koniecznym jest pozyskanie pomocy prawnika zagranicznego, czy specjalisty z konkretnej branży Kancelaria, działając w imieniu Klienta nawiązuje współpracę z takimi osobami tak aby Państwa interesy zostały zabezpieczone w całości, a sprawa doprowadzona do satysfakcjonującego finału.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, czy nasza Kancelaria zajmie się Państwa sprawą, zachęcamy do kontaktu telefonicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej.

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google